Avís Legal

Objecte:

Aquesta pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés al públic a la informació relativa als continguts mercantils, activitats, i productes oferts per Anusa Tampografia, amb identificador fiscal (CIF) 37325226-K i domicili social carrer Sarriera, 39 a Vilafranca del Penedès (Barcelona), Espanya.  A més es possibilita l'accés a altres informacions, productes i serveis d'entitats diferents de la de Anusa Tampografia, així com aquelles que esdevenen accessibles a través dels "links" (enllaços) i connexions existents. Anusa Tampografia, es reserva el dret a modificar la present política a la seva discreció.

Continguts:

Tots els continguts facilitats en aquest web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes de Anusa Tampografia, com de fonts externes a la pròpia companyia, motiu pel qual Anusa Tampografia no es fa responsable de la possible manca d'actualització o inexactitud de la informació pertanyent a les esmentades fonts externes, responent únicament per aquells continguts provinents directament de les seves fonts internes i degudament identificats amb el seu Copyright.
Per això, abans de prendre cap decisió o realitzar cap acció, Anusa Tampografia recomana a l'Usuari la comprovació de la informació rebuda amb una altra font. Es facilita a través d'aquest web informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats en cada moment i que són accessibles des d'aquesta pàgina web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals de aplicació.

Accés i ús:

Tant l'accés a aquesta pàgina Web, com l'ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en aquesta, serà de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.
Les condicions d'accés a aquest web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l'usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici de Anusa Tampografia o de tercers.
Es considerarà terminantment prohibit l'ús d'aquesta pàgina web amb fins il legals o no autoritzats.

Responsabilitat:

Anusa Tampografia no es fa responsable en cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els usuaris a la present pàgina web, o a qualsevol altra, per l'ús il legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d'ella.

Servei:

Anusa Tampografia es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d'accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

Protecció de dades:

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporades en fitxers automatitzats, els quals seran processats exclusivament per a la finalitat descrita, segons s'especifiqui en la llegenda adjunta a cada formulari. Les dades que es recolliran a través dels formularis corresponents només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei o informació requerida per l'Usuari.
Les dades de caràcter personal es tracten amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 994/1999 d'11 de juny, prenent les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats diferents per a les quals han estat demanades a l'Usuari.
Com a únic responsable del fitxer, Anusa Tampografia es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia. Finalment, l'usuari podrà exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancelació en compliment del que estableix la LOPD, o bé per a qualsevol consulta o comentari personal a aquest respecte, mitjançant l'enviament d'una notificació per correu a l'adreça dalt indicada o personalment, sense que en cap cas aquest servei suposi contraprestació. Així mateix, en compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Anusa Tampografia no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris .
Quan Anusa Tampografia disposi del consentiment exprés del destinatari a rebre comunicació comercial mitjançant correu electrònic, la paraula "publicitat" apareixerà en l'inici del missatge.

Enllaços a pàgines de tercers:

Els enllaços en aquesta àrea us permetran deixar el lloc de Anusa Tampografia.

Els llocs enllaçats no estan controlats per Anusa Tampografia, i aquesta no es fa responsable dels continguts de cap link, ni de cap enllaç que es trobi en qualsevol lloc enllaçat, ni de cap canvi o actualització d'aquests llocs.
Anusa Tampografia no es fa responsable d'actes de "webcasting" o qualsevol altra forma de transmissió efectuada des de qualsevol lloc enllaçat. Anusa Tampografia només li està proporcionant aquests enllaços per la seva comoditat i aprofitament, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l'aprovació del lloc per Anusa Tampografia.
Anusa Tampografia informa que la funció dels "links" o enllaços que apareixen en les seves pàgines és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web . Aquests "links" no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per la visita dels llocs de destinació, i per això, Anusa Tampografia no serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços.

Generals:

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la pàgina web de Anusa Tampografia, serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina web, els Jutjats i Tribunals del domicili del usuari, i els de Barcelona en el cas que aquest resideixi fora del territori de l'estat espanyol. L'accés a la pàgina web de Anusa Tampografia implica l'acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.

 

info@anusaplaques.com